Jelenlegi hely

Talajnedvesség a falban

Talajnedvesség a falban

Az olvasók többsége látott már, sokan pedig tapasztalatokat is szereztek a vizes, nedves falú lakások kellemetlenségeiről. A falak nedvességének sok oka lehet, mi most a vízszintes szigetelés hibája vagy hiánya miatt létrejött talajeredetű falnedvességről adunk tájékoztatást.

A nem kis problémákat okozó következmények az alábbiakban foglalhatók össze:
- Az esztétikai károsodások jellemzője a foltos, vakolathiányos, salétromos laza falfelület. Még modern anyagokat alkalmazva is a javítás élettartama rövid.
- A falszerkezet szilárdsági csökkenése amelyet a feláramló vízben oldott bizonyos sók (salétromnak is nevezik) kristályosodási folyamatai hoznak létre, valamint a fagyérzékenység fokozott növekedése.
- A környezeti ártalmak a lecsökkent hőszigetelés miatti többletenergia felhasználásból, a falfelületen feldúsult és kristályosodó sók, valamint a nedves közegen megtelepedő mikroorganizmusok légszennyező hatásából, (újabb vizsgálatok és elemzések szerint szinte ijesztő mértékű egészség károsító hatásúak lehetnek), valamint a bentlakók tapasztalata szerint közérzetük romlásából (pl: kellemetlen szagok, instabil hőérzet stb.) tevődnek össze. A fenti káros hatások megszüntetésének egyetlen módja a fal kiszárítása, amelyet a teljes falkeresztmetszetet lezáró folyamatos és tartós vízszintes szigetelés létrehozásával lehet és célszerű elérni. E cél megvalósítására az építőiparban számos eljárást és technológiát alkalmaznak több - kevesebb sikerrel és igen változó, nagy szórást mutató árakon.

Műszakilag és gazdaságilag is legkedvezőbb szigetelési eljárás kiválasztása sok esetben némi szakmai ismereteket is igényel. Ebben kívánunk segítséget nyújtani, a teljesség igénye nélkül, egy magyar szabadalom (IZOMETÁL®) ismertetésével.

Az IZOMETÁL eljárás során egy új vízszintes szigetelő réteget létesítenek a falban, hasonlóan az ismert bitumenes szigeteléshez, amely a teljes falkeresztmetszet tartós lezárását biztosítja, megakadályozva ezzel a kapillárisnedvesség feláramlását. A szigetelő réteget sorban egymás után besajtolt és egymásra átlapolt CR-NI fémlapok alkotják. A fényképfelvételen látszik a teljesen besajtolt lemezek elhelyezkedése a falban, illetve egy, még nem teljesen besajtolt lemez. A fémlapok ütéssel és/vagy sajtolással jutnak a téglasorok közötti fúgába, vagy vályogfalnál a kijelölt vízszintes síkba, ezért a fal bontása, fűrészelése, sorozat lyukak készítése nem szükséges. Az alkalmazott technológiából következik, hogy a falszerkezet gyengülésével, megsüllyedésével, általában statikai problémákkal nem kell számolni. Az eljárás további előnyei, hogy:
- a kapilláris nedvességáramlást tökéletesen és tartósan megakadályozza, ezért a fal gyakorlatilag 100%-os biztonsággal kiszárad,
- az alkalmazhatóságnak nem feltétele a nedvességtartalom nagyon magas értéke, a fal sótartalma, a környezeti hőfok nagysága, az építőanyag fajtája,
- egészségre káros, vagy kellemetlen hatású anyagokat nem használnak fel,
- az előirt kivitelezési technológia betartása, a munka mennyiségi és minőségi elvégzése egyszerű szemrevételezéssel, utólag is ellenőrizhető,
- általában nem szükséges nagy szakértelmet igénylő és előzetes diagnosztikai vizsgálatokra támaszkodó tervek készítése. Az esetek többségében elegendő a szakmunkás szintű helyszíni művezetés is,
- az eljárás - szinte egyedülállóan - vályog falaknál is sikeresen alkalmazható,
- az eljárás kivitelezési költsége a jónak és korszerűnek tartott egyéb falszigetelési eljárásokkal összehasonlítva kedvezőnek mondható.

Az eljárás kivitelezhetősége és tartóssága, a szükséges célgépeken túlmenően, az alkalmazott (besajtolt) szigetelő lemezektől függ. A kivitelezhetőség miatt támasztott követelmények (keménység, hullámforma, síklapuság, merevség, optimális méret stb.) kevésbé, vagy egyáltalán nem érdekli a megrendelőket. Rendkívül fontos viszont a szigetelés tartóssága, amelyet a lemezek korróziós élettartama határoz meg. A szigetelő lemez korrózióját pedig az őt körülvevő környezet kémiai jellemzői, esetleg a majdnem mindenütt jelenlévő "kóbor" elektromos áramok potenciál viszonyai döntõen befolyásolják. Ezeknek elemzése, mérése vegyi analízise komplikált és igen költséges feladat (egy épületen belül is jelenõsen eltérhet, sõt még idõben is változhat) ezért, ha tartós szigetelés készítése a követelmény, a legkedvezõtlenebb korróziós körülményeket kell feltételezni. Hosszú idejû (40-60 év) élettartamot garantálni, ezért csak korrózióálló pl: CR-NI alapanyagból gyártott lemezekkel lehet.
(Próbálkozások történtek az olcsóbb, fõként a légköri korróziós igénybevételeknél használatos felületvédelmi eljárások (pl. horganyzás) alkalmazására, de az igen sokféle és elõre nem látható korroziv hatás miatt élettartamuk bizonytalan.)

A tartósan - esetleg több évtizeden keresztül - felnedvesedõ épületfalak teljes és problémamentes javításához az új vízszintes szigetelõréteg elkészítése szükséges, de nem biztos, hogy elégséges, ezért a helyreállitó kőműves munkák során figyelni kell arra, hogy amennyiben a feláramló vízben az oldott sók a párolgási felületeken 1 %-nál nagyobb tömegkoncentrációban dúsultak fel, a felújítás során "sótalanitás" szükséges. Szükséges továbbá a falszerkezetben felgyülemlett víz elpárolgásának biztosítása, amely akár 250 liter is lehet fal m3-ként. A felújítások során ügyelni kell a más technológiai szigetelésekkel való kapcsolat szakszerû elkészítésére, hogy az IZOMETÁL szigetelés feletti falrészek nedves közeggel már ne érintkezhessenek. Az átlagos építõipari szakmunkás szakértelemmel a fenti járulékos munkák általában hibátlanul megoldhatók, figyelmen kívül hagyásuk, azonban a későbbiek során problémákat okozhat.

Információval szolgált: Kafka Nándor
szabadalomtulajdonos. IZOMETÁL Ec.

További cikkek hasonló témában

Elektromos fűtésrendszer  “villanyszámla” nélkül?

Az elektromos fűtés nem új találmány. Ma már nem megy csodaszámba...

Napkelet

távol-keleti inspirációk a kortárs magyar iparművészetben.
-...

Hozzászólások