Jelenlegi hely

Lakóépületek tervezési folyamata 2.

Lakóépületek tervezési folyamata 2.

Sokan akarnak manapság családi házat építeni, de azt sem tudják, hogyan kezdjenek hozzá. Arra csak kevesen gondolnak, hogy van már olyan cég, amelyik az első ötlettől egészen a meg-valósulásig képes segítséget nyújtani...

Az előző részben a kezdeti lépésektől az elvi skicceken keresztül eljutottunk egészen az elfogadott vázlattervekig. Most innen folytatjuk az ismertetést.Látni kívül és belül azt, ami még csak papíron létezikPapíron elkészültek a leendő lakóépület külső és belső elrendezését mutató vázlattervek, amelyek segítségével elkezdjük a következő munkafázist: a számítógépes látványtervezést. Mielőtt ezt részleteiben is bemutatnánk, szeretnénk néhány gondolatot fűzni hozzá. Ez ugyanis az első olyan szakasz, amely nem kötelező ahhoz, hogy jogerős engedélyünk legyen, ezért a Megrendelők egy része már ennek a pontnak az árajánlatát sem kéri, vagy az ajánlat megérkezése után eláll a megrendeléstől. Őket csak a költségek csökkentése vezérli. Ez az a pont, ahol sajnos sokan tévednek. Egy látványterv ára irodánkban (a kidolgozástól függően) alig néhány ezrelékét teszi ki a leendő épület bekerülésének és ez az összeg többszörösen megtérül az általa nyújtott előnyök miatt. Nevezetesen, hogy még az épület elkészítése előtt különböző színű, felületű anyagokkal megjelenítve láthatjuk, körüljárhatjuk leendő lakóházunkat, kiválasztva a leginkább tetszőt. Belső látványtervek esetén bemehetünk a helyiségekbe, megtekintve egymáshoz viszonyított térbeli elrendezésüket és a bútorok helyét is.

Hogy konkrét példákat is említsünk: egyik házunknál a belső látványtervek elkészülte után a Megrendelő kérésére változtattuk meg az épület fő szerkezeti rendszerét. A közbenső főfalat pillérekre cseréltük, hogy nagyobb terek egybenyitására nyíljon lehetőség. Ez az igény Megbízó részéről egyszer sem merült fel, egészen a képek megtekintéséig. Egy másik háznál a tetőfedés anyagát változtatta meg az Építtető úgy, hogy a kapott kép alapján saját eredeti elképzelését bírálta felül. Ezek és ehhez hasonló változtatások a kivitelezés fázisában vagy már nem lehetségesek vagy igen jelentős többlet költséggel járnak...A látványtervek elkészítésekor nem magukat a képeket rajzoljuk meg, hanem elkészítjük a leendő lakóépület 3 dimenziós modelljét, méghozzá olyan részlettséggel, ahogyan látni szeretnénk. Majd erről a modellről készítünk a tér különböző pontjaiból képeket, mint az életben egy fényképezőgéppel. A módszerből következik, hogy a látványterveket, mindig az igényeknek megfelelően készítjük el:- Tömegvázlat. Ez a legegyszerűbb kidolgozási mód. A külső látványtervnél csak a fontosabb szerkezeti elemek jelennek meg, a homlokzati anyagok tulajdonságai nem látszanak. A belső képek is hasonlóak: a bútorok csak helyüket és nagyságukat jelölik. Az így elkészített képek kinyomtatása mindig fekete-fehérben történik.

- Alapkivitelű látványterv. A legelterjedtebb kidolgozási mód. A tömegvázlattól eltérően már megjelennek az anyagok struktúrái. A különböző hátterek és az élethű világítások miatt a képek ún. fotorealisztikus megjelenésűek. Az alkalmazott bútorok az adattárban található típus elemekből épülnek fel. A külső látványtervek színesben, míg a belsők általában fekete-fehérben jelennek meg.

- Fényképhű látványterv. Az alkalmazott anyagok, burkolatok, bútorok, lámpák stb. tökéletesen méret- és élethűen kerülnek megrajzolásra, ezért az így bemutatott kép szinte fénykép minőségű.
A látványtervek átadása után megszületnek azon módosítások is, amelyek visszahatnak a tervekre. Ezzel zárul a tervezési szakasz és kezdetét veszi az engedélyezési dokumentáció elkészítése.Első a hatóságTervezési folyamatunk utolsó lépése szinte mindenben eltér az eddigiektől. A Megrendelő központi szerepéből a háttérbe kerül és majd csak egyetlen - kissé hálátlan - feladata vár rá: aláírni a nemsokára elkészülő tervek minden lapját. Helyét a központban az egyes építési- és szakhatóságok veszik át. A különböző munkák menete itt mindig találkozik, mert minden építési engedélyezési tervdokumentációnak a tartalmát törvények, rendeletek (helyi előírások) írják le, a következő szerint:A Fedlapon találhatók a lakóépület adatai, amelyet a Tartalomjegyzék követ, majd az Építész tervezői nyilatkozat következik. Ebben nyilatkozik a tervező, hogy minden előírást betartott és a terveket ezeknek megfelelően készítette. A hivatalos iratok kapnak ezután helyet (Tulajdoni lap, Térképmásolat, Helyi beépítési szabályzat stb.), majd az Építész engedélyezési tervek következnek. A Helyszínrajz mutatja be a tervezett épület elhelyezkedését a telken és a közvetlen környezetében. A minden eltérő szintről készített Alaprajzok a pontos külső és belső méreteket, helyiségeket mutatják. A kereszt- és hosszirányban felvett Metszetek az épület magassági és szerkezeti részleteit árulják el. A minden látszó oldalról készített Homlokzatok a külső megjelenést ábrázolják. A nevéből következik az Építménymagasság számítás, a Zöldterület és térburkolási terv és az Utcai kerítés tervének tartalma. Szükség szerint elkészített tervlapok pl. Tereprendezési terv, Kertészeti terv, Szennyvíztároló terv stb. Majd a Műszaki leírás következik, amely a nem ábrázolt szerkezetekről is ad információkat.

Az Igazoló számítások és helyiség lista tartalmazza az egyes előírások betartásának módját és az összes helyiség nevét, alapterületét. Szintén a nevének megfelelő a Tűzvédelmi műszaki leírás és a Hőtechnikai és energetikai számítás. A Rétgrendek az egymásra kerülő szerkezetek anyagát és sorrendjét határozza meg.A Tartószerkezeti engedélyezési tervek statikus szakmérnök által készített számítások, amelyek megmutatják, hogy az épület egyes teherhordó szerkezetei megfelelnek-e. Ezen tervek között találjuk a Statikus tervezői nyilatkozatot, a Gerenda és monolit lemez kiosztást, a Statikai számításokat és a Tartószerkezeti műszaki leírást.A dokumentáció tartalmazhat Geodéziai felmérést és Geotechnikai szakvéleményt is, illetve még egyéb szükséges terveket.A fentieket követik a szakhatóságok és közművek által kiadott ún. Elvi nyilatkozatok (Vízművek, Csatornázási Művek, Gázművek, E-lektromos Művek, Kéményseprő Vállalat stb.) és a Statisztikai adatlapok. A tervdokumentáció 4 példányban lemásolva a Kérelem dossziéban kerül leadásra az illetékes önkormányzatnál.Amennyiben mindennel elkészültünk, nincs már más dolgunk, mint várni a jogerős építési engedélyt és gondolkodni a kiviteli tervek elkészítésekor felvetődő problémák megoldásán. Magával a kivitelezési szakasszal egy másik cikkben foglalkozunk.Információval szolgált:

Szemere András, SzeRaKo Építész Iroda

További cikkek hasonló témában

10 fűtéstechnikai megoldás
Cikkünkben áttekintjük, milyen fűtő-hűtő...
Megérkezik a Mikulás a Józsefvárosi Galériába!

A Hétmérföldes Birodalom Adventi programsorozatára minden szombat...

Könnyűszerkezetes álom

Ráckevén a városközpont közelében egy csendes utcában van ez a...

Hozzászólások