Jelenlegi hely

A kisállattenyésztés és a háztáji gazdaságok fejlesztése

A kisállattenyésztés és a háztáji gazdaságok fejlesztése

Több mint 1200 családot kapcsolnak be a kiegészítő jövedelemszerzésbe a HU-BA baromfi mintafalu program és a „Nyúl-unk a munkáért” hároméves program keretében

Haszonállat-génmegőrzési Központ (HáGK) egy tanulmányt készít a hagyományos, fenntartható baromfi és nyúl háztáji állattartásának fejlesztéséről. A HU-BA és a Nyúl-unk a munkáért programok falu-kistérségi integrációs programokat valósítanak meg kisállattenyésztésre alapozva, a helyi önkormányzatok bevonásával. A tanulmányt az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program segítségével (ÚMVP) készítik el.

A KÁTKI által 2012-ben indított HU-BA nevű baromfi és Nyúl-unk a munkáért programok célja, hogy az őshonos genetikai alapokra építve magyar baromfi és nyúl fajtákat helyezzenek ki, amelyek megfelelnek az extenzív-szabadtartású technológiai elvárásoknak. Termékeikkel hozzájárulnak a családok alap élelmiszer igényének kielégítéséhez, valamint esélyt adnak arra, hogy kiegészítő jövedelemhez jussanak.

A program a háztáji gazdaságok alap pilléreinek megteremtését tűzte ki célul, ami a baromfi- nyúl és háztáji kert művelésére épít, ezeknek együttes megléte ad lehetőséget egy fenntartható háztáji udvar kialakításához. A tanulmány célja, hogy segítse, a későbbiekben bekapcsolódó önkormányzatokat, családokat a programokhoz való csatlakozásban és a helyes tartási, tenyésztési és értékesítési gyakorlatok megismerésben és elsajátításában. A cél az, hogy olyan állományok jöjjenek létre egy családnál, amik már a saját szükségleten felül is termelnek.

„Mindkét programban közös, hogy a fenntarthatóság alapjait a térségben kialakított tenyésztelepek biztosítják, amelyet a helyi önkormányzatokkal közösen alakítunk ki. A három éves HU-BA program során az alap terv 12 kistérségi program indítása, amelyek fenntartható módon biztosítják a folyamatos baromfi kihelyezést és a végtermékek integrációját. A Nyúl-unk a munkáért programnak több szintje került kialakításra. Tenyésztési központok, helyi integrátori központok, amelyekhez csatlakozhatnak azok a családok, akik elérik a 40-50 anyás létszámot, ezáltal egy logisztikai rendszer részeként a helyi integrátor segítségével értékesítenek. Valamint egy családi-háztáji méret, ami egy család számára éves szinten 120-140 vágó nyulat képes előállítani.”- mondta Székelyhidi Tamás a Haszonállat-génmegőrzési Központ (HáGK) vidékfejlesztési főosztály vezetője

A mai magyar vidéki térségekre általában jellemző, hogy a kisállattenyésztés feltételrendszere a családoknál adott. A kisállattenyésztés az a tevékenység, amely könnyen elsajátítható, a gyerekek számára is megismerhető és pótlólagos, biztos bevételt nyújt a családok számára. Nem igényel nagyobb anyagi beruházást, napi figyelemmel, gondossággal, kis időberuházással élővé tehető újra a háztáji udvar.

Elsődleges célunk a hátrányos helyzetű kistérségek, falvak, tanyák agrártermelési fenntarthatóságának fejlesztése. A programok első éves tapasztalataira alapozva olyan megvalósíthatósági és menedzsment kézikönyvet készítettünk, amelyre alapozva további kistérségek, önkormányzatok, saját lehetőségeiket felmérve sikeres faluprogramot tudnak indítani.” – folytatta Székelyhidi Tamás a Haszonállat-génmegőrzési Központ (HáGK) vidékfejlesztési főosztály vezetője.

A tanulmány felvilágosítást ad a szabadtartású baromfi és nyúl tenyésztelepek létrehozásának feltételrendszeréről és az önkormányzatok erőforrásainak hasznosítási lehetőségeiről, valamint javaslatot tesz helyi integrációk létrehozására, illetve azok menedzsmentjére. Kiemeltem kezeli a baromfikeltető telepek kialakításának, üzemeltetésének, vágópont létrehozásának, a végtermék előállításának és forgalmazásának lehetőségeit. A tanulmány megismerése után az önkormányzatok saját erőforrásaikat felmérve dönteni tudnak programok fajtájáról és annak méretéről.

A HáGK természetesen folyamatosan áll az érdeklődők rendelkezésére. A jelenleg kialakítás alatt lévő www.genmegorzes.hu oldalon, egy interaktív felületen lehetőség nyílik majd szintén a kapcsolat felvételre és kommunikációra mindenki számára.

További cikkek hasonló témában

Tervezze meg és lépjen időben!
Építkezés előtt teljesen természetes, hogy...
 Tiszta vizet a pohárba!
A víz élettani szerepe rendkívül sokoldalú az...
10 fűtéstechnikai megoldás
Cikkünkben áttekintjük, milyen fűtő-hűtő...

Hozzászólások