Jelenlegi hely

Játszóeszközök, játszóterek mai szemmel

Játszóeszközök, játszóterek mai szemmel

Civilizációnk mindenkori jövőjének alakulása a felnövekvő gyerekek kezében van, ezért ésszerűnek tűnik a szellemi és testi fejlődésüket a lehető legegészségesebb és legoptimálisabb módon elősegíteni. Az egyik használható módszer erre a játék, mint tevékenység (a játék, mint életfilozófia pedig határozottan nyerő helyzetbe hozhatja a felnövekvő nemzedéket).

A közintézményekben, közterületeken esetleg magánterületeken meglévő és megvalósítandó játszóterek, játszóeszközök a fenti kettős feladatnak - a megfelelő kialakítás esetén - meg tudnak felelni. A játszótér egy hely, ahol lehetőség van a szabad levegőn lenni és elegendő hely, valamint eszköz van a használók számára mozgásra, játékra ezen kívül alkalom nyílik mások megismerésére, kommunikációra.Jelenlegi állapot, játszóeszközök szükségességeA nagyvárosokban, városokban, sőt a kisebb településeken is határozottan szükség van a gyerekek mozgásigényeinek ilyen jellegű kielégítésére egy természet közeli játszóhely kialakításával. Egy tudatosan és szépen kialakított játszótér egyrészt egyik eleme a település zöldfelületi rendszerének, másrészt nagyon értékes és élettel teli színfoltja a környezetének. Magyarországon a játszóterek, játszóeszközök nagy része abban a korban létesült, amikor még más volt az életszemlélet és más szempontok alapján alkották meg a szabályozókat, szabványokat. Éppen ezért a meglévő, régi építésű játszóeszközök nem felelnek meg a kor követelményeinek. Napjainkra megnövekedtek mind a mennyiségi, mind a minőségi igények a játszóterekkel kapcsolatban, ezzel párhuzamosan az eltelt idő alatt sok tapasztalat is összegyűlt, valamint új technológiák, anyagok kerültek kifejlesztésre, amelyeket használni lehet az új játszószerek építéséhez.Minősített játszóeszközök létjogosultságaJátszóeszközt építeni, üzemeltetni felelősség, éppen ezért mindkét tevékenység során fontos azokat a követelményeket betartani és betartatni, amelyek a rendeltetésszerű használat esetén nagyobb biztonságot adnak. (és nem rontják az eszköz játékértékét.) Gyerekeink testi épségének védelme érdekében ragaszkodnunk kell olyan játszóterek és játszóeszközök létesítéséhez, amelyek építésénél figyelembe veszik a mai ismeretek szerint még kiszámítható kockázati tényezőket. Ez persze azt jelenti, hogy a fenti követelményeknek nem megfelelő játszóeszközöket ki kell javítani, ha lehetséges, vagy le kell cserélni minősített (pártatlan cég által bevizsgált) játszóeszközökre.A szabványok szerepeA Magyarországon bevezetésre került az MSZ EN 1176 szabványsorozat a Játszótéri eszközök-ről, valamint az MSZ EN 1177 számú szabvány az  Ütéscsillapító játszótéri talajokról, mely szabványok azonosak az Európai Unióban alkalmazottakkal. A fenti szabványokban vannak megfogalmazva azok a biztonságtechnikai, üzemeltetési követelmények, amelyek figyelembevételével, alkalmazásával - egy ésszerű, minimális kockázat felvállalásával - nem csak szép, ötletes, de biztonságos játszóeszközöket lehet alkotni.A játszóeszközökről


A játszóeszköz alapanyagának kiválasztása a legtöbb esetben meghatározza a játék alapvető stílusát, ami kihat a játékcsalád formavilágára. Cégünk által gyártott játszóeszközök fő alapanyaga a fa, amely természet- és ember közeli anyag. Az alapanyagtól függetlenül a készterméknek a legkülönfélébb feltételeknek kell megfelelni úgymint időállóság, biztonságosság a játékérték csorbulása nélkül, állékonyság, jó karbantarthatóság, a gyerekek számára átláthatóság, azaz a gyerek számára nem látható veszélyek ne álljanak fent és az esztétika.Kültéri eszközről lévén szó fontos a faanyag helyes megválasztása és a megfelelő felületkezelése. Magyarországon meglévő fafajok közül kezelés nélkül is a legidőállóbb fa például az akác és a tölgy, természetesen ezen anyagok felületkezelése is fontos az élettartam megnövelése és a kártevők távoltartása érdekében, valamint esztétikai szerepe is van. Játszóeszközeinkhez használt alapanyagok bél nélküli kör és négyszög keresztmetszetű tölgy és akácfa elemek, amelyek felület megmunkálás (körmarás, csiszolás) után kerülnek impregnálásra és festésre. Az alkalmazott festékek a legszigorúbb európai környezetvédelmi normaértékek betartását igazoló  Kék angyal  emblémával ellátott termékek és gyerekjátékok felületkezelésére alkalmasak.
A faelemek védelmét biztosítja továbbá a fémsaruk alkalmazása (ahol ez megoldható), amely kapcsolatot biztosít a beton alappal. A játszóeszközök biztonságosságának egy kötelező szintjét és módját a fent említett szabványsorozat adja meg, melyben megfogalmazott biztonságtechnikai követelmények betartásával ez elérhető, sőt meg is lehet haladni azt. A játszóeszközök állékonyságának feltétele a megfelelően elkészített alapozás, a szerkezeti elemek jó elhelyezése és azok (faelemekről lévén szó) úgynevezett alakzáró kapcsolatainak kialakítása. A csomópontok alakzáróságát műanyag elemekkel vagy a vastagabbik faanyag bemarása utáni összeillesztéssel lehet elérni. Bármelyik is kerül kialakításra a tartós és biztonságos kapcsolatot átmenő száras csavarkapcsolattal, fakötésű és rugós alátéttel, valamint önbiztosítós csavaranyákkal lehet megnyugtató módon elérni. A csavaranyák a faszerkezetben süllyesztve kerülnek elhelyezésre, melyeket műanyag kupakok takarnak. Ez a fajta csavarkapcsolat lehetővé teszi a használat során estlegesen megsérülő elemek viszonylag gyors és roncsolás nélküli cseréjét.A tervezés és gyártás során figyelemmel kell lenni az üzemeltetés és karbantartás szempontjaira is, amelyen belül a legfontosabb feltétel a gazdaságosság. Természetesen elő vannak írva bizonyos időközönkénti ellenőrzések, karbantartások, a játszóeszközök biztonságosságának fenntartása érdekében,

de ezen kívül nem mindegy, hogy az egyes elemeket a rendeltetésszerű használat mellett milyen időközönként kell felújítani, cserélni (például kopó alkatrészek, vagy a nem megfelelő felületvédelem).A minősített játszóeszközök azon csoportjához, amelyeknek az esésmagassága meghaladja az egy métert, a telepítéssel közel egy időben meg kell építeni a megfelelő vastagságú ütéscsillapító burkolatot a szabványban megadott feltételeket kielégítő alapterülettel. E nélkül a játszóeszköz nem biztonságos és nem használható. Úgy gondoljuk a fából készült játszóeszközök szinte bármilyen környezetbe beilleszthetőek és barátságos játszóterek hozhatók létre a segítségükkel.Információval szolgált:

Rusznák Pál

Tetőkert Kft.

További cikkek hasonló témában

Bonsai gondozása
Az ősz közeledtével fontosnak tartjuk a...
Kaktuszok és pozsgások
Néhány közkedvelt kaktusz és pozsgásféle, mely...
Fukszia a balkonok és erkélyek kedvenc növénye!
Az árnyékos kissé hűvös erkélyek, és otthonok...

Hozzászólások